Bærekraft

Oswo AS er forpliktet til å drive virksomhet på en måte som respekterer miljøet, samfunnet og fremtidige generasjoner. Vi erkjenner betydningen av bærekraftig utvikling og tar aktive grep for å redusere vårt økologiske fotavtrykk og fremme vårt sosiale ansvar.

Vår bærekraftsforpliktelse

Vi tar ansvar for å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål og fokuserer spesielt på følgende målsetninger:

Mål 7: Rimelig og Ren Energi: Vi har gjennomført flere energieffektiviserende tiltak de siste årene, noe som har resultert i en betydelig reduksjon på 30% i vårt totale energiforbruk.

Mål 8: Anstendig Arbeid og Økonomisk Vekst: Vi er opptatt av å sikre rettferdige arbeidsforhold og tilby våre ansatte et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

Mål 9: Innovasjon og Infrastruktur: Vi investerer i bærekraftig infrastruktur og fremmer innovasjon innenfor vårt felt for å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Mål 12: Ansvarlig Forbruk og Produksjon: Vi jobber uavbrutt med å oppnå felles forbedringer innen innkjøp og logistikk i hele vår verdikjede for å sikre ansvarlig forbruk og produksjon. Dette inkluderer å velge leverandører og partnere som deler våre bærekraftsmål og å iverksette effektive logistikkløsninger for å redusere vårt økologiske fotavtrykk.

Mål 13: Stopp Klimaendringene: Vi tar aktivt grep for å redusere vårt karbonavtrykk og tilpasse oss til klimaendringene. Dette inkluderer å redusere utslippene våre og støtte tiltak for klimatilpasning.

Ren energi til alle – FNs Bærekraftsmål Anstendig arbeid og økonomisk vekst Industri, innovasjon og infrastruktur Ansvarlig forbruk og produksjon – FNs bærekraftsmål Stoppe klimaendringene

Våre prestasjoner

✓ Redusert Karbonfotavtrykk: Vi har redusert det totale karbonfotavtrykket til 4500 kg, noe som er et resultat av målrettet innsats for å redusere utslippene våre og øke energieffektiviteten.

✓ Høy Resirkuleringsrate: Vi resirkulerer over 95% av alt avfallet vårt, og fortsetter å søke etter måter å ytterligere minimere avfall og optimalisere ressursbruken vår. Alle materialressurser blir kildesortert og gjenvunnet så langt det lar seg gjøre, og vi har et bevisst forhold til innkjøp av emballasje og plast til pakking av produktene våre.

Vi er stolte av våre prestasjoner så langt, men vi er også klar over at det er mer arbeid som må gjøres. Oswo AS forplikter seg til å fortsette å utforske nye måter å forbedre vår bærekraft på og bidra til en mer bærekraftig fremtid for alle.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om vår innsats for bærekraft? Vi vil gjerne høre fra deg! Kontakt oss på kontakt@oswo.no for mer informasjon.