Kvalitet

Fokus på å tilfredsstille kundens krav til kvalitet.

Hos OSWO AS har vi stor fokus på å tilfredsstille kundens krav til kvalitet. Alle ledd i organisasjonen gjennomgår jevnlige revisjoner fra eksterne sertifiseringselskap, Forsvaret, kunder og intern QA avdeling. Produksjonsprosessen blir sikret gjennom dokumentert egenkontroll, førstebits kontroll, stikkprøver og sluttkontroll. De forskjellige avdelingene har spesifiserte prosedyrer for produksjon, kvalitetssikring og test. Noen ganger er krav til test og dokumentasjon utarbeidet sammen med kunden.

OSWO AS skal være en trygg og god arbeidsplass med fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi er opptatt av miljøet rundt oss. Alt som ikke kan utnyttes i produksjonen blir resirkulert eller kildesortert og levert til godkjente mottak. Alle væsker fra maskiner og prosessanlegg blir også levert til godkjente mottak for rensing og destruksjon. Som en del av samarbeid med kunder kan vi anbefale miljøvennlige materialer og produksjonsmetoder. Vi har god kjennskap til blant annet det europeiske RoHS direktiv.